صفحه شخصی: bardia52


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۱ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳ ۰ ۰