صفحه شخصی: babak76


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۱ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۰