صفحه شخصی: babak59


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵ (میانگین موافقان: ۲۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰