صفحه شخصی: azpaoftade


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۴۸ (ببینید)
نظرات: ۱۳۱ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۸۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۰۲ ۴۸ ۳۵۹