صفحه شخصی: ataxan


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتور

مشارکت:

شروع: ۴ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۱۱ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱ ۱ ۲۵