صفحه شخصی: amir61


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۷۴ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۱ ۰ ۱۵