صفحه شخصی: alirezaf14


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۴ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۵ ۹ ۱۰۶