صفحه شخصی: aliBehbahani


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۴ (میانگین موافقان: ۲۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۰