صفحه شخصی: alexis1986


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۶ دی ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰