صفحه شخصی: afshin328


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۴ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰