صفحه شخصی: adelferdosipoor


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۹ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۴۹ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵۸ ۱ ۱۳