صفحه شخصی: abtin2574


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌مسجدسلیمان

مشارکت:

شروع: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۰ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۶۵ ۲۷ ۴۶۴