صفحه شخصی: abtin2574


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌مسجدسلیمان

مشارکت:

شروع: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۳ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۲۴ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۴۱۸ ۲۸ ۶۱۲