صفحه شخصی: Tehran11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۲۶ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۴ ۳ ۱۷