صفحه شخصی: Tehran11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۹۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۳ ۳ ۱۶