صفحه شخصی: Sultan320


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۹ شهریور ۱۳۹۹ (حدود ۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۱ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰