صفحه شخصی: SoorenaP


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۱۲ (ببینید)
نظرات: ۲۱۵ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۵۴ ۶ ۴۱