صفحه شخصی: SoheilJ0o0n


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰