صفحه شخصی: ShahinSS70


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۷ دی ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۲۹۷ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۱ ۰ ۳۳