صفحه شخصی: ShahGholam


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۱ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹ ۱ ۱۲