صفحه شخصی: Salam56


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰