صفحه شخصی: Saarvaret


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۸ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰