صفحه شخصی: SSmagical


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۳ مرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۶ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۹۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰