صفحه شخصی: Ros1984


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۳۶ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۰ ۰ ۲۰