صفحه شخصی: RexXerxes


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۱۱۵ (ببینید)
نظرات: ۲۸۷ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۹۴۰ ۶۴ ۱۴۳