صفحه شخصی: RedKnight6x4


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۵ (میانگین موافقان: ۲۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۰ ۰ ۴۰