صفحه شخصی: ROTOB6


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۹ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰