صفحه شخصی: Prspolisi


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۷۳ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰