صفحه شخصی: Perspolis1337


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۷ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۲۵۰ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۵۸ ۲۶ ۵۶۲