صفحه شخصی: NAVID07


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۴۹ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۷ ۲ ۲۱