صفحه شخصی: NASTARAN


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۳۵ (ببینید)
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۹۵ ۱۰ ۸۵