صفحه شخصی: Maui11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۴ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۸ ۵ ۴۱