صفحه شخصی: Marshal


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۶۱ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۳۹ ۴ ۱۴