صفحه شخصی: Mah2224


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳ آذر ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱۱ (ببینید)
نظرات: ۳ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۱ ۲ ۵