صفحه شخصی: Mabootor


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۶ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰