صفحه شخصی: LionRoar


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ اسفند ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶ (میانگین موافقان: ۸۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰