صفحه شخصی: Lino33


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۲۲ (ببینید)
نظرات: ۲۰۷ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۰۵ ۱۶ ۸۲