صفحه شخصی: Kurosch


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۹ ۱ ۱۳