صفحه شخصی: Kaveh80


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۱ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۱۰۴ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۰۷ ۹ ۲۸