صفحه شخصی: Homatehrani


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۲۰ مهر ۱۳۹۳ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۲۶۰ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶ ۶ ۱۵۰