صفحه شخصی: Gorgi112


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ (حدود ۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰