صفحه شخصی: Golkoochikl


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ اسفند ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۲۶ (میانگین موافقان: ۲۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰