صفحه شخصی: Fussball


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۵ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۲۵

رأی دریافتی:

۱۰ ۰ ۱