صفحه شخصی: FariSS


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۱۵۳ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۲۷ ۱۱ ۳۳۹