صفحه شخصی: DokiGH


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰ (میانگین موافقان: ۲۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰