صفحه شخصی: Dejagah21


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۲۹ (میانگین موافقان: ۳۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۶۲ ۰ ۴