صفحه شخصی: Darius


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۶۴ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۳۱

رأی دریافتی:

۱۰۸۴ ۱۹ ۱۹۸