صفحه شخصی: Daouden


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۱۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۰۸ (ببینید)
ویدیوها: ۲۸ (ببینید)
نظرات: ۱ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۸۹۲ ۴۱۲ ۱۱۸۶۸