صفحه شخصی: ArianFallah


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۹ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۴ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۳ ۱ ۳۱