صفحه شخصی: Aran76


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۱۴ (میانگین موافقان: ۲۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۱۹۳

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰