صفحه شخصی: AbasSagSibil


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۶ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۲۶۸ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۹ ۱ ۵