صفحه شخصی: AbadanIran


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۴ ۲ ۲