صفحه شخصی: AbadanIran


تیم محبوب در لیگ برتر: صنعت‌نفت

مشارکت:

شروع: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
کرونامه: ۱ (ببینید)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۶ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲ ۲ ۲